Tillstånd och ägare

Vi arbetar aktivt för att du som deltagare, boende eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg.

Tillstånd

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har beviljat tillstånd till Eketorp Omsorg AB, org.nr. 559045-7387, att bedriva daglig verksamhet, bostad med särskild service samt personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande, LSS .
Eketorp_Helena2
Helena Broberg är styrelseledamot, ägare till halva bolaget och verksamhetschef. Helena är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri och har flerårig erfarenhet som verksamhetschef inom verksamhetsområdet.
Eketorp_Göran

Göran Larsson är styrelseledarmot, ägare till halva bolaget och gift med Helena Broberg. Göran har utbildning inom ekonomi och administration.

Medlem i Vårdföretagarna

Vi arbetar aktivt för att du som deltagare, boende eller anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar vi majoriteten av branschen, med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, medarbetare, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!