Daglig verksamhet

Verksamheten ligger naturskönt med avskilt läge utanför Nyköping i Södermanland.

Det finns ledig  plats på vår dagliga verksamhet.

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt 9 § 10 i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslut om insatsen fattas av ansvarig biståndshandläggare i kommunen där personen är mantalsskriven.

Inriktningen är djur och natur samt estetisk verksamhet. Vi besöker lantgårdar för att hälsa på djur så som får, åsnor, hästar och kaniner. Praktikplatser kan ordnas. Under säsong sköter vi grönytor, trädgård och odling. Det finns även möjlighet att snickra och att arbeta med vedhantering.

Verksamheten har även ett tillagningskök där vi har matlagning samt bakning. Det finns gott om utrymme för olika former av konstnärligt skapande så som hantverk, bild, sång, musik, dans och drama. Det finns även många möjligheter för fysiska aktiviteter så som bordtennis, innebandy, biljard, promenader mm.

Daglig verksamhet bedrivs med inriktning djur, natur och estetisk verksamhet och kan erbjuda 12 personer meningsfull sysselsättning. Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1.

Syftet med daglig verksamhet är att:

Personlig utveckling

Daglig verksamhet har meningsfullt innehåll och kännetecknas av struktur, förutsägbarhet och möjlighet att utvecklas. En genomförandeplan upprättas med deltagarens mål och delmål som regelbundet följs upp.

Möjlighet att pröva arbete

Verksamheten följer regelbundet upp och utvärderar de mål som satts i genomförandeplanen. Vid möjlighet och önskemål om att gå vidare till egen praktikplats kan medarbetare vara behjälplig att hitta praktikplats och även vara med i början för att från start ge de bästa förutsättningar på plats. När deltagaren klarar att vistas självständigt på en praktikplats följer kontaktmedarbetare upp hur praktiken fungerar regelbundet och ger stöd vid behov. Tanken är att praktikplatsen ska ge erfarenhet och utveckling för att på sikt möjliggöra ytterligare utveckling som även ska kunna leda till någon form av anställning.

Självständighet

Arbetsuppgifterna anpassas utifrån deltagarnas intresse och förmåga. Medarbetarna arbetar med evidensbaserade metoder där uppföljning är en viktig del för utveckling och ökad självständighet för den enskilde.

Delaktighet i samhället

För att främja delaktighet i samhället arbetar verksamheten med samhällsorientering och att integrera deltagarna på arbetsplatser utifrån deltagarnas intresse och förmåga. Verksamheten kan förläggas på praktikplats med stöd av medarbetare utifrån deltagarnas intressen och förmågor.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!