Personlig assistans

Verksamheten kännetecknas av personlighet, värme och dialog. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna inom LSS, personkrets 1, 2 och 3.

Personlig assistans

Medarbetarnas uppdrag är att skapa förtroende och ett nära samarbete med dig. Insatsen planeras och utformas tillsammans med dig efter dina önskemål och behov. Du ges förutsättningar att ha inflytande i såväl långsiktig planering som i hur du vill att det vardagliga innehållet i insatsen ska utformas. Det finns möjlighet att få stöd att ha husdjur om du skulle vilja.

Genomförandeplanen görs med dina mål och delmål. Målen i genomförandeplanen följs upp vid behov men minst var fjärde månad. Kontinuerlig uppföljning är viktig för att säkra att du upplever att insatsen möjliggör inflytande och överensstämmer med dina önskemål.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!