Medarbetare

Verksamheten har 18 medarbetare anställda samt en administratör och en verksamhetschef som är tillika ägare.

Kompetens

Medarbetarna har varierande kompetens. Vi utgår från Socialstyrelsen allmänna råd vid rekrytering och söker medarbetare med gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning. De kan vara t.ex. vård- och omsorgsutbildning med inriktning funktionsstöd, undersköterska, mentalskötare. Medarbetarna kan även ha yrkeshögskola, så som stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog eller högskoleexamen så som t.ex. socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan likvärdig utbildning.

Yrkeskunskap och/eller erfarenhet inom fritidsverksamhet och även djur och natur. Medarbetarna lämnar utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.

Nuvarande medarbetare har utbildning och erfarenhet inom djur och natur, estetisk verksamhet samt vård och omsorg. 3 personer har yrkeshögskoleutbildning och 5 personer har högskoleutbildning varav 2 legitimerade sjuksköterskor samt 1 legitimerad sjukgymnast. Verksamhetschef är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri.

Alla medarbetare, både ordinarie och vikarier, får extern handledning samt fortbildning inom området. Alla medarbetare har även regelbundna arbetsplatsträffar med verksamhetschef.

_DSC5349

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!