Eketorp omsorgs boenden

Boendena ligger med lugnt och avskilt läge på landet mellan Stockholm och Nyköping.

Våra boenden

Utanför Björnlunda finns ett av boendena med 4 boendelägenheter varav två har direkt tillgång till gemensamhetsutrymmen och medarbetare. De andra två lägenheterna finns i varsitt fristående hus. Utanför Runtuna finns sedan januari 2020 ett nybyggt boende med 4 boendelägenheter varav två har direkt tillgång till gemensamhetsutrymmen och medarbetare. En av de andra lägenheterna ligger i nära anslutning och en lägenhet finns i ett fristående hus.

Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, personkrets 1 och har tillstånd att driva servicebostad samt gruppbostad. Boendet ska tillgodose trygghet, delaktighet och möjliggöra för den boende att ingå i ett meningsfullt sammanhang. Det finns möjlighet att ha djur i boendet.

Kontakta verksamhetschef Helena för mer info:

Dammlöta Hage

Gustavslund

Innehåll

Insatsen planeras och utformas tillsammans med den boende. Den boende ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande utifrån insatsen. Regelbundna boendemöten genomförs och de boende har också möjlighet att delta i anställningsintervjuer med sökanden innan anställning.

En genomförandeplan upprättas tillsammans med den boende med individuella mål och delmål, gärna innan, annars vid inflyttning på boendet. Genomförandeplanen används som ett verktyg i det dagliga arbetet och följs upp och revideras kontinuerligt, minst var fjärde månad.

Den boende ges möjlighet till en meningsfull fritid utifrån sina förmågor och intressen. Verksamheten erbjuder aktiviteter i vacker natur, att umgås med djur samt övrigt samhällsutbud.

Den boende ges stöd att få en sammanhållen vård och omsorg. Kontakt och samordning med daglig verksamhet samt andra vårdgivare så som primärvård, habilitering, psykiatri eller beroendevård planeras tillsammans med den boende.

Verksamheten ska bedrivas med god kvalité och i samarbete med den boende, företrädare och närstående samt andra berörda vårdgivare och myndigheter.

_DSC5372

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!