Boendestöd

Eketorp omsorgs boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §

Boendestöd

Medarbetare i boendestöd ger stöd till dig som är över 18 år med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt kognitiv funktionsnedsättning.

Delaktighet

Boendestödet planeras tillsammans med dig och anpassas efter dina behov och möjligheter. Stödet kan vara såväl praktiskt som socialt för att stärka din egen förmåga att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter, där du är verkligt delaktig i stödets alla processer. De tre delarna består av:

  1. Stöd i hemmet
  2. Vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro.
  3. Vägledning/stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt med myndigheter/vårdinrättningar.
Tulpan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Vårt mål är att såväl beställare som deltagare, boende och allmänheten enkelt ska hitta relevant information om oss på vår hemsida. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss!